folder Woningcorporaties en zelfbouw

In deze folder geef ik samen met bureau Urbannerdam informatie over zelfbouwprojecten bij woningcorporaties: wat kan zelfbouw de corporaties bieden, welke ondersteuning kunnen wij daarbij leveren. Download door op de afbeelding of hier te klikken

Goed voorbereid van start

Bij het aanbieden van locaties voor zelfbouwprojecten is een goede voorbereiding een belangrijke sleutel voor succes. Vooraf duidelijke keuzes maken: welke projecten zijn geschikt voor zelfbouw, bieden deze voor de verkopende partij een goed resultaat of zijn er betere alternatieven? Welke vorm van zelfbouw is hier het meest kansrijk en passend? Welke prijs en overige randvoorwaarden zijn nodig om het een geslaagd project te maken, zowel voor de verkoper als voor de kopers?

Mijn bijdrage begint met het zorgen dat er een duidelijk plan van aanpak ligt, waarin goed is vastgelegd waarom de verkopende partij in het zelfbouwproject stapt. Daarna is het belangrijk om stap voor stap te komen tot een overzichtelijk en aantrekkelijk aanbod voor zelfbouwers. En dan komt het aan op een goede marketing, zorgen voor voldoende en persoonlijke begeleiding, waar nodig meedenken en –helpen om belemmeringen weg te nemen. Ik kan voor dit gehele traject ingeschakeld worden, maar ook op onderdelen advies en ondersteuning bieden (zie hier rechts).

Een andere sleutel voor het succes is een goede professionele ondersteuning van de kopers bij hun verdere proces van ontwerpen en bouwen. Hiervoor zijn gespecialiseerde bureaus, waarvan Urbannerdam (Rotterdam) , KUUB (Groningen), BIEB (Eindhoven) en De Regie (Amsterdam) de bekendste zijn. 

gevelsteen-lesseps


Stap voor stap ondersteuning

Voorraadscan: 
Welke projecten en complexen vragen om een nieuwe aanpak, biedt zelfbouw een goed alternatief? Met de verkopende partij wordt een afwegingskader opgesteld.

Organisatiescan: 
Analyse van de organisatie en besluitvorming bij projecten. De vinger wordt gelegd op verwachte knelpunten bij zelfbouwprojecten, praktische oplossingen worden voorgesteld.

Haalbaarheidsstudie: 
Quick scan van locatie en de woonomgeving, bekeken door de bril van zelfbouwers. Wat kan en wil een zelfbouw-koper maximaal investeren? Na nadere onderzoeken en een globaal voorbeeld-ontwerp worden de kosten en opbrengsten geraamd voor zowel de koper als de verkopende partij.

Begeleiding voortraject: 
Kan variëren van projectmanager-trekker tot adviseur-procesmanager die de vinger aan de pols houdt. Afhankelijk van de capaciteit die al binnen de organisatie beschikbaar is. 

Begeleiding verkoop: 
In deze cruciale periode zorgen dat promotie en kopersondersteuning goed geregeld zijn, snel reageren als blijkt dat het aanbod niet duidelijk of aantrekkelijk genoeg is, zorgen voor een vlot en persoonlijk contact met de kandidaat-kopers.

baufix balk onder

Background Image

Header Color

:

Content Color

: