Project: De Lessepsbuurt - renovatie historisch tuindorp

Rond De Lessepsstraat in de wijk Zuilen ligt een parel van de sociale woningbouw in Utrecht. De buurt is 100 jaar geleden gebouwd voor de arbeiders van de naastgelegen staalfabriek DEMKA en ontworpen volgens het tuinstad-principe. In december 2013 kreeg het de status van beschermd stadsgezicht. In 2006/2007 is het casco grondig maar met veel zorg voor de architectuur gerenoveerd. Aan de binnenzijde is veel achterstallig onderhoud verricht, bewoners konden kiezen voor belangrijke verbeteringen. Het merendeel van de 360 woningen is in bewoonde staat gerenoveerd, wat voor bewoners en bouwers een zware opgave was. De huurders konden er blijven wonen, maar na de renovatie zijn vrijkomende woningen tegen een veel hogere huur of in de koop aangeboden. Ik was in dit project namens corporatie Mitros verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaal plan met veel bewonersbegeleiding, en voor de communicatie met bewoners en bewonerscommissie. 

baufix balk onder

Background Image

Header Color

:

Content Color

: